Poprawa relacji w zespole

Kluczem do osiągania długofalowej przewagi konkurencyjnej jest innowacyjność na każdym szczeblu organizacji, a jednym z najważniejszych zagadnień w tym obszarze jest mobilizowanie potencjału pracowników. Badania dowodzą, że człowiek najbardziej angażuje się w czynności, w których projektowaniu uczestniczył. Pracownik jest bardziej wydajny, gdy czuje, że jest ważny i widzi, że posiada wpływ na kształt środowiska pracy. 

Dowiedziono, że efektywność pracy wzrasta, gdy pracownik pozytywnie ocenia firmę i relacje pracownik – przełożony, oraz między pracownikami. Tymczasem – na tle Unii Europejskiej – Polacy najniżej oceniają pracodawców w kategorii „szacunek” oraz „komunikacja z zarządzającymi”.

Proponujemy rozwiązania, które bezpośrednio wpłyną na kształtowanie dobrych relacji w zespole. Wraz z doświadczonymi trenerami zaproponujemy cykl zajęć dostosowanych do określonych Państwa potrzeb, dla których hasłem przewodnim będzie MOTYWACJA, a narzędziami KOMUNIKACJA i RELACJE w zespole.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Chciałbyś zorganizować z nami event bądź wyjazd?

Porozmawiajmy o twoim pomyśle!

513 069 728
soma@somaevent.com

Podobne oferty

mowaciala

Mowa Ciała – Warsztaty

TeamBuilding

Integracja pracowników

konferencje

Konferencje pracownicze – organizacja konferencji